ÜLEVAATUS

Ülevaatus

Ülevaatus on sõiduki tehnilise seisukorra ja varustuse kontroll, mille eesmärgiks on ohutu keskkonnasäästlikuse tagamine. Kõik liiklusregistrisse kantud sõidukid kuuluvad korralisele ülevaatusele.

Tehnilise Ülevaatuse OÜ-s saame teostada järgmisi eriliigilisi ülevaatusi:
korraline ülevaatus
rahvusvaheline ülevaatus

Cemt ülevaatus

.
Millal tulla ülevaatusele?

Tähtaeg, milleni enne uue ülevaatuse läbimist võib sõidukit kasutada, on kantud registreerimistunnistuse lahtrisse “järgmine ülevaatus”. Ülevaatusele võib sõiduki esitada ka kolm kuud enne määratud tähtaega.

Ülevaatuse kuud saab tuletada ka lihtsamalt – reeglina määratakse see sõiduki registreerimismärgi viimase numbri järgi järgnevalt:

1-märts
2-aprill
3-mai
4-juuni
5-juuli

6-august
7-september
8-oktoober
9-november
0-detsember

Vajalikud dokumendid

Sõiduki ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

sõituki registreerimistunnistus või selle (B osa)
isikut tõendav dokument
korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart
erakorralisel ülevaatusel liiklusjärelvalve korras kontrollimisel väljastatud kontrollkaart

Lisavarustus, mille olemasolu kontrollitakse

töökorras ja nõuetekohane tulekustuti (tulekustuti kehtivuse aeg on märgitud tulekustuti peale)
ettenähtud sisuga autoapteek (eraisikust  sõiduauto omanikul soovituslik)
ohukolmnurk (märgistatud (E))
rehvivahetuseks teel kasutuskõlblikud tõkiskingad

Mida veel kontrollitakse?

Lisaks dokumentidele ja lisavarustusele kontrollitakse ülevaatusel:

valgustusseadmeid
veermikku, kere
rehve
rooliseadmeid
pidureid
jõuülekannet
heitgaase

Tehnilise Ülevaatuse OÜ teostab ülevaatust kõikidele sõidukiliikidele:

mootorratastele
sõiduautodele
veokitele
haagistele
bussidele
traktoritele