AUTOBAAS

Tänase OÜ Autobaas eelkäija alustas oma tegevust 1937 aastal. Aegade jooksul on muutunud masinapark ja ettevõtte nimi. Püsimaks transporditurul konkurentsis ning pidamaks sammu klientide üha kasvavate nõudmistega, on tänane Autobaas OÜ jõudsalt arenemas, pakkudes oma klientidele lisaks erinevatele veoteenustele veel ka mitmeid lisateenuseid, mis muudavad teenuse kliendi jaoks kiiremaks ja mugavamaks.

Hetkel on OÜ Autobaas masinapargis 33 autorongi, millest 30 vastab “rohelise ja ohutu” nõuetele. Masinapargi keskmiseks vanuseks on 4 aastat, ning see on pidevas uuendamises. Kasutusel on valdavalt kardin – poolhaagised, mille kubatuur on kuni 93 m3. Kõik meie autod ja haagised on kindlustatud, samuti on ettevõttel CMR ja TIR tolliriskide kindlustus, millega on kindlustatud klientide varalised riskid rahvusvahelisel transpordil. OÜ Autobaas on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) liige.

OÜ Autobaas pakub nii rahvusvahelist kui kohalikku veoteenust. Meie autorongide marsuudid hõlmavad pea kõiki Lääne-Euroopa riike ning aegajalt satuvad ka Venemaale ja Ukrainasse. Lisaks toimub regulaarne vedu Baltikumis. Eesti sisesel transpordil on OÜ Autobaas spetsialiseerunud mitmesuguste ehitusmaterjalide veole. Kasutusel on kardin – poolhaagised ja platvormid, mis võimaldavad kaupade kiiret peale ja maha laadimist ning kraanaga varustatud vedukid, mida kasutame ehitusmaterjalide veol. OÜ Autobaasi autojuhid on läbinud ADR koolituse, mis võimaldab teostada ohtlike ainete vedusid.

Tagamaks transporditeenuste kvaliteeti ja õigeaegsust on loodud tütarettevõte Autobaas Töökojad OÜ, kelle põhieesmärgiks on Autobaas OÜ transpordivahendite kiire ja  kvaliteetne remontimine maandamaks remondiga seotud ajalisi riske. Töökojad, mis oli algselt planeeritud ainult oma transpordivahendite remontimiseks on kiirelt arenenud ja oma kvaliteediga regioonis tuntust kogudes juba saavutanud olukorra, kus remonditeenuse osutamine Autobaasile moodustab alla poole ettevõtte mahtudest.

Transporti ei saa pidada lihtsalt üheks majandusharuks, vaid tema roll on eriline just tema teenindavast funktsioonist lähtuvalt. Kvaliteetne transpordisüsteem on paljude teiste majandusharude konkurentsiedukuse üheks eelduseks. Transpordifirmadele esitatakse selle kiiruse, paindlikkuse ning tarnete täpsuse ja usaldusväärsuse osas ühe suuremaid nõudmisi. Seetõttu tuleb tunda klientide nõudmisi ja vajadusi tagamaks neile kvaliteetne teenus. OÜ Autobaas püüab tulla ise oma klientide juurde, pakkudes välja omapoolseid lahendusi transpordi korraldamisel. Tänases kiirelt muutuvas maailmas, kus jätkub infotehnoloogia plahvatuslik areng ning globaalsete turgude välja kujunemine, on rõhuasetused liikumas pidevalt kvaliteedi ja kliendi rahulolu saavutamise suunas.

Sellest lähtuvalt on ka meie motoks – tihedas koostöös kliendiga suurendada mõlema rikkust.